#ODRK

4e editie op zaterdag 7 oktober 2017 - Kampen

De Stichting OnderdijksRun Kampen (#ODRK) is in 2014 ontstaan. De ODRK is ontstaan uit enthousiasme door de loopsport als positief middel in te zetten om geld in te zamelen voor het goede doel.

Door deze manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen dragen de deelnemers, de vrijwilligers en het bestuur een steentje bij aan de maatschappij, aan de wijk ‘Het Onderdijks’ en een het positieve gevoel dat op deze wijze wordt bewerkstelligd. Een trippel win situatie dus.

In 2014 moesten twee bestuursleden sponsorgeld binnen halen voor de Weisensee 4 Kids. Samen met een aantal andere enthousiaste sporters ontstond het idee om een ‘wijkrun’ in de wijk ‘Het Onderdijks’ te organiseren. Zo ontstonden de eerste ideeën voor de OnderdijksRun in 2014, welke inmiddels is uitgegroeid tot een volwassen run en welke een vaste prik op de eerste zaterdag van oktober op de hardloopkalender heeft verworven.

De ODRK richt zich sinds 2015 in het bijzonder op lokaal gerichte goede doelen. Hiervoor is gekozen omdat de visie vanuit de ODRK gericht is op; ‘een betere wereld begint bij jezelf’. Door lokale goede doelen te ondersteunen hoopt de ODRK een steentje bij te kunnen dragen aan de eigen leefomgeving van de ODRK. Daarnaast vindt de ODRK het belangrijk om te kunnen zien wat er met het opgehaalde geld gebeurd in plaats van dat dit op de ‘grote hoop’ terecht komt.

De Stichting OnderdijksRun is een non-profit organisatie en is enkel en alleen gericht op het organiseren van een jaarlijks terugkomend, sportief evenement en hiermee geld op te kunnen halen voor het goede doel.