Medische hulpverlening

Tijdens de OnderdijkRun staat een team voor eerste hulp paraat om hun diensten te verlenen.