Deelnemers gaan akkoord met kosteloos gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie.
Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen. Het evenement vindt plaats in een woonwijk waarbij te allen tijde rekening gehouden dient te worden met het overige (auto, fiets, wandel) verkeer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor schade aangebracht aan derden. De organisatie verwacht dat de deelnemers de aanwijzingen van de organisatie en/of vrijwilligers opvolgen.
Iedere deelnemer aan de OnderdijksRun loopt op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. De organisatie aanvaardt t.o.v. de deelnemers geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook. Verzekering is een zaak van de deelnemers zelf. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van deelnemers en supporters. Bij onverhoopte afgelasting van zowel deelnemer, als organisatie vindt er geen restitutie plaats. Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement. Het niet naleven van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben.