Wedstrijdreglement

Iedere deelnemer aan de OnderdijksRun loopt op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. De organisatie aanvaardt t.o.v. de deelnemers geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook. Verzekering is een zaak van de deelnemers zelf. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van deelnemers en supporters. Bij onverhoopte afgelasting van zowel deelnemer, als organisatie vindt er geen restitutie plaats. Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement. Het niet naleven van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben.