Veiligheid

Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen. Het evenement vindt plaats in een woonwijk waarbij te allen tijde rekening gehouden dient te worden met het overige (auto, fiets, wandel) verkeer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor schade aangebracht aan derden. De organisatie verwacht dat de deelnemers de aanwijzingen van de organisatie en/of vrijwilligers opvolgen.