#ODRK

editie 7 op zaterdag 1 oktober 2022 - Kampen

De Stichting OnderdijksRun Kampen (#ODRK) is in 2014 ontstaan. De ODRK is ontstaan uit enthousiasme door de loopsport als positief middel in te zetten om geld in te zamelen voor het goede doel. Dit jaar met een nieuwe route door de wijk en bypass, meer nieuws volgt.

Door deze manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen dragen de deelnemers, de vrijwilligers en het bestuur een steentje bij aan de maatschappij, aan de wijk ‘Het Onderdijks’ en een het positieve gevoel dat op deze wijze wordt bewerkstelligd. Een trippel win situatie dus.

In 2014 moesten twee bestuursleden sponsorgeld binnen halen voor de Weisensee 4 Kids. Samen met een aantal andere enthousiaste sporters ontstond het idee om een ‘wijkrun’ in de wijk ‘Het Onderdijks’ te organiseren. Zo ontstonden de eerste ideeën voor de OnderdijksRun in 2014, welke inmiddels is uitgegroeid tot een volwassen run en welke een vaste prik op de eerste zaterdag van oktober op de hardloopkalender heeft verworven.

De Stichting OnderdijksRun is een non-profit organisatie en is enkel en alleen gericht op het organiseren van een jaarlijks terugkomend, sportief evenement en hiermee geld op te kunnen halen voor het goede doel.